Stacks Image 255

Wendbaar organiseren met teaming


Wendbaar en trefzeker samenwerken kan niet zonder een teamvormend 'goed gesprek'. Weer even aandacht hebben voor elkaar, uitspreken wat er is, luisteren en ontdekken wat anders en beter kan. Teaming maakt de samenwerking bespreekbaar en veranderbaar. Wetenschappers tonen voortdurend de meerwaarde hiervan aan. Door periodieke teaming presteren medewerkers, teams en organisaties significant beter en passen zich soepel aan.

Teaming smeedt een lerende en resultaatgerichte eenheid. Wat ook bij hybride werken de zo belangrijke vertrouwensvolle verbondenheid geeft. Teaming mobiliseert talent, bevordert inclusie en maakt diversiteit productief. Teaming is onmisbaar als aanjager bij digitale transformatie of het vergroten van zelforganisatie en netwerksamenwerking.

Met onze online ondersteunde aanpak maak je van teaming een beheersbaar bedrijfsproces. Het BC4U Teaming Compass® geeft toegang tot rake reflectietools. Voor het begeleiden van dialogen leiden we teamleiders, coaches of HR-adviseurs op. Of je huurt daarvoor (tijdelijk) één van onze professionals in. Zo wordt reflectie en dialoog direct en actief ingebed in de organisatiecultuur.

Stacks Image 435

Praktijkervaringen


Speciaal voor diepgaande teamontwikkeling hebben we op basis van wetenschappelijk onderzoek een programma met 9 online reflectietools ontwikkeld. De opzet en volgorde van de vragenlijsten en het terugkerende 'goede gesprek' hebben in de praktijk een onomkeerbare positieve impact. Het effect: teams nemen regie over hun teamwerk, leiding en directie groeien in hun rol om effectieve samenwerking te faciliteren en samen met de medewerkers strategisch uiterst belangrijke veranderingen te realiseren.

De praktijk leert dat het BC4U Teaming Compass® zowel voor bestaande als nieuw gevormde teams goede diensten kan bewijzen. Vertrekpunt is altijd de opgave waar het team zich voor geplaatst ziet. Vaak is een meer intensieve, flexibele en lerende samenwerking nodig, om goed te presteren. Of zijn de doelen veranderd en is een nieuwe 'way of working' gekozen. Ook zien we dat de leiding wil digitaliseren, de werksfeer drastisch wil verbeteren, of de vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers wil stimuleren. Management- en directieteams gebruiken het BC4U Teaming Compass® om te groeien in (gedeeld) leiderschap en een lerende en 'agile' organisatie te ontwikkelen.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Wetenschappelijk gefundeerd


Met onze online ondersteunde teaming methode kunnen directie, management en teams op eenvoudige wijze direct profiteren van wetenschappelijk gefundeerde inzichten over samenwerking en teaming. De online reflectietools worden ontwikkeld onder leiding van dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf, mede op basis van haar 30-jarige ervaring met organisatie-transformatie en onderzoek op dit gebied. 

De tools worden continu verbeterd op basis van de ervaringen van onze klanten en teaming partners. Daarnaast onderhouden we korte lijnen met het internationale veld van wetenschappelijk onderzoekers. Speciaal voor onderzoek met en naar onze aanpak bouwen we aan een Kenniscentrum voor Transformatieve Teaming. Met name gaat daarbij onze de aandacht uit naar de verdergaande digitalisering van organisaties en de ontwikkeling van 'agile' organisaties.


Stacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.