Stacks Image 255

Teamwerk op koers


Een regelmatig 'goed gesprek' verbetert het teamwerk. Dat weten we. Maar dan komen de praktische vragen. Waar moet het teamgesprek dan over gaan? Hoe zorgen we dat ieder meedoet aan de dialoog en ieders ervaringen en ideeën gehoord worden? Hoe houden we daarbij focus op wat nu van belang is? Wat levert het eigenlijk concreet op?

Het BC4U Teaming Compass® is een webapplicatie die hierin eenvoudig de weg wijst. De 9 vragenlijsten garanderen dat essentiële kwesties op tafel komen. Elke 4 tot 6 weken opnieuw. Telkens is een teamgesprek van circa 2 uur voldoende om tot resultaat te komen. De teamdialoog kan desgewenst ook per videobel verbinding plaatsvinden. Of juist een vast onderdeel worden van een periodieke 'teamdag' op kantoor!

Stacks Image 435

Praktijkervaringen


De praktijk leert dat het BC4U Teaming Compass® zowel voor bestaande als nieuw gevormde teams goede diensten kan bewijzen. Vertrekpunt is altijd de opgave waar het team zich voor geplaatst ziet. Doorgaans is een meer intensieve, flexibele en lerende samenwerking nodig, om goed te presteren. Of zijn de doelen veranderd en is in het verleden een werkwijze ontstaan die verbeterd of veranderd moet worden Ook zien we dat de leiding of teams innovaties willen adopteren, de werksfeer drastisch willen verbeteren, of willen inzetten op leren en ontwikkelen van medewerkers. Management- en directieteams gebruiken het BC4U Teaming Compass® om te groeien in (gedeeld) leiderschap en een lerende en 'agile' organisatie te ontwikkelen.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Wetenschappelijk gefundeerd


Met het BC4U Teaming Compass® kunnen teams, leiding en coach op eenvoudige wijze direct profiteren van wetenschappelijk gefundeerde inzichten over teamwerk. De vragenlijsten zijn ontwikkeld onder leiding van dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf op basis van haar 30-jarige ervaring met team-organiseren en (actie-)onderzoek op dit gebied. De vragenlijsten zorgen voor gerichte aandacht en actie op 9 sleutelfactoren voor succesvol teamwerk. 

De opzet en volgorde van de vragenlijsten en het terugkerende 'goede gesprek' geven een positieve omslag. Het effect: teams nemen regie over hun teamwerk, leiding en directie groeien in hun rol om teamwerk te faciliteren en duurzame teamontwikkeling te orchesteren.

Stacks Image p219_n394
Stacks Image p219_n400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.